Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

tpl:footer_tablet [2017/12/13 10:32]
127.0.0.1 Externe Bearbeitung
tpl:footer_tablet [2017/12/13 13:35] (aktuell)
praktikant
Zeile 3: Zeile 3:
                 <div class="​card rounded-0 border-0">​                 <div class="​card rounded-0 border-0">​
                     <div class="​card-block footcard">​                     <div class="​card-block footcard">​
-                        <a class="​foottext"​ href="​start" class="​card-title ​">​Museum ></​a>​+                        <a class="​foottext"​ href="​start">​Museum ></​a>​
                         <br/>                         <br/>
-                        <a class="​footcardtext"​ href="​mission" class="​card-link ​">​Über uns (Mission)</​a>​+                        <a class="​footcardtext"​ href="​mission">​Über uns (Mission)</​a>​
                         <br/>                         <br/>
-                        <a class="​footcardtext"​ href="​ausstellung" class="​card-link ​">​Ausstellung</​a>​+                        <a class="​footcardtext"​ href="​ausstellung">​Ausstellung</​a>​
                         <br/>                         <br/>
-                        <a class="​footcardtext"​ href="​partner_sponsoring" class="​card-link ​">​Partner/​Sponsoring</​a>​+                        <a class="​footcardtext"​ href="​partner_sponsoring">​Partner/​Sponsoring</​a>​
                         <br/>                         <br/>
-                        <a class="​footcardtext"​ href="​unterstuetzung_spenden" class="​card-link ​">​Unterstützung / Mitarbeit</​a>​+                        <a class="​footcardtext"​ href="​unterstuetzung_spenden">​Unterstützung / Mitarbeit</​a>​
                         <br/>                         <br/>
-                        <a class="​footcardtext"​ href="​presse" class="​card-link ​">​Presse</​a>​+                        <a class="​footcardtext"​ href="​presse">​Presse</​a>​
                         <br/>                         <br/>
-                        <a class="​footcardtext"​ href="​jobs_stellen_praktikas" class="​card-link ​">​Praktikum</​a>​+                        <a class="​footcardtext"​ href="​jobs_stellen_praktikas">​Praktikum</​a>​
                         <br/>                         <br/>
-                        <a class="​footcardtext"​ href="​ausflug_schueler_lehrer_lernort_museum_exkursion" class="​card-link ​">​Schülerausflug</​a>​+                        <a class="​footcardtext"​ href="​ausflug_schueler_lehrer_lernort_museum_exkursion">​Schülerausflug</​a>​
                         <br/>                         <br/>
-                        <a class="​footcardtext"​ href="​anmietung_veranstaltungsraum_dortmund" class="​card-link ​">​Räume mieten</​a>​+                        <a class="​footcardtext"​ href="​anmietung_veranstaltungsraum_dortmund">​Räume mieten</​a>​
                         <br/>                         <br/>
-                        <a class="​footcardtext"​ href="​allgemeine_links" class="​card-link ​">​Verweise</​a>​+                        <a class="​footcardtext"​ href="​allgemeine_links">​Verweise</​a>​
                         <br/>                         <br/>
                     </​div>​                     </​div>​
Zeile 29: Zeile 29:
                 <div class="​card rounded-0 border-0">​                 <div class="​card rounded-0 border-0">​
                     <div class="​card-block footcard">​                     <div class="​card-block footcard">​
-                        <a class="​foottext"​ href="​sammlung" class="​card-title ​">​Sammlung ></​a>​+                        <a class="​foottext"​ href="​sammlung">​Sammlung ></​a>​
                         <br/>                         <br/>
-                        <a class="​footcardtext"​ href="​pong_konsolen" class="​card-link ​">​Telespiele/​Pong-Konsolen</​a>​+                        <a class="​footcardtext"​ href="​pong_konsolen">​Telespiele/​Pong-Konsolen</​a>​
                         <br/>                         <br/>
-                        <a class="​footcardtext"​ href="​software" class="​card-link ​">​Spiele</​a>​+                        <a class="​footcardtext"​ href="​software">​Spiele</​a>​
                         <br/>                         <br/>
-                        <a class="​footcardtext"​ href="​konsolenzubehoer" class="​card-link ​">​Konsolenzubehör</​a>​+                        <a class="​footcardtext"​ href="​konsolenzubehoer">​Konsolenzubehör</​a>​
                         <br/>                         <br/>
-                        <a class="​footcardtext"​ href="​handhelds" class="​card-link ​">​Handheld-Konsolen</​a>​+                        <a class="​footcardtext"​ href="​handhelds">​Handheld-Konsolen</​a>​
                         <br/>                         <br/>
-                        <a class="​footcardtext"​ href="​elektronisches_spielzeug" class="​card-link ​">​Elektronisches Spielzeug</​a>​+                        <a class="​footcardtext"​ href="​elektronisches_spielzeug">​Elektronisches Spielzeug</​a>​
                         <br/>                         <br/>
-                        <a class="​footcardtext"​ href="​heimcomputer" class="​card-link ​">​Heimcomputer</​a>​+                        <a class="​footcardtext"​ href="​heimcomputer">​Heimcomputer</​a>​
                         <br/>                         <br/>
-                        <a class="​footcardtext"​ href="​heimcomputer-zubehoer" class="​card-link ​">​Peripheriegeräte</​a>​+                        <a class="​footcardtext"​ href="​heimcomputer-zubehoer">​Peripheriegeräte</​a>​
                         <br/>                         <br/>
-                        <a class="​footcardtext"​ href="​ibm_kompatible_pc" class="​card-link ​">​IBM-Kompatible</​a>​+                        <a class="​footcardtext"​ href="​ibm_kompatible_pc">​IBM-Kompatible</​a>​
                         <br/>                         <br/>
-                        <a class="​footcardtext"​ href="​software" class="​card-link ​">​Spiele und Software</​a>​+                        <a class="​footcardtext"​ href="​software">​Spiele und Software</​a>​
                         <br/>                         <br/>
-                        <a class="​footcardtext"​ href="​literatur_buecher" class="​card-link ​">​Literatur,​ Videos</​a>​+                        <a class="​footcardtext"​ href="​literatur_buecher">​Literatur,​ Videos</​a>​
                     </​div>​                     </​div>​
                 </​div>​                 </​div>​
Zeile 56: Zeile 56:
                 <div class="​card rounded-0 border-0">​                 <div class="​card rounded-0 border-0">​
                     <div class="​card-block footcard">​                     <div class="​card-block footcard">​
-                        <a class="​foottext"​ href="​cafe_bistro_dortmund_huckarde_netzwerk" class="​card-title ​">​Café/​Bistro ></​a>​+                        <a class="​foottext"​ href="​cafe_bistro_dortmund_huckarde_netzwerk">​Café/​Bistro ></​a>​
                         <br/>                         <br/>
-                        <a class="​footcardtext"​ href="​mittagessen_im_netzwerk" class="​card-link ​">​Mittagskarte</​a>​+                        <a class="​footcardtext"​ href="​mittagessen_im_netzwerk">​Mittagskarte</​a>​
                         <br/>                         <br/>
                         <br/>                         <br/>
-                        <a class="​foottext"​ href="​besucherinfo" class="​card-title ​">​Besucherinfo ></​a>​+                        <a class="​foottext"​ href="​besucherinfo">​Besucherinfo ></​a>​
                         <br/>                         <br/>
-                        <a class="​footcardtext"​ href="​besucherinfo" class="​card-link ​">​Öffnungszeiten</​a>​+                        <a class="​footcardtext"​ href="​besucherinfo">​Öffnungszeiten</​a>​
                         <br/>                         <br/>
-                        <a class="​footcardtext"​ href="​anfahrt_binarium_anreise_cafe_bistro_netzwerk" class="​card-link ​">​Anfahrt</​a>​+                        <a class="​footcardtext"​ href="​anfahrt_binarium_anreise_cafe_bistro_netzwerk">​Anfahrt</​a>​
                         <br/>                         <br/>
-                        <a class="​footcardtext"​ href="​impressum" class="​card-link ​">​Kontakt</​a>​+                        <a class="​footcardtext"​ href="​impressum">​Kontakt</​a>​
                     </​div>​                     </​div>​
                 </​div>​                 </​div>​
 </​div>​ </​div>​
 </​HTML>​ </​HTML>​